Zahtjev obveznika za dodjelu korisničkog računa


Email *
Ime *
Prezime *
Telefon *
Fax
Operater uređaja ili opreme
Grad/općina
Naselje
Adresa
Kućni broj
Poštanski broj


© 2024 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije - Prijava nepokretnih uređaja i opreme - PNOS [v3.0]